Gewoon infrastructureel doen!

De ambitie van Tanja is om samen met enthousiaste collega’s een vervolgverhaal te schrijven voor een bruisend Gavere!De voorbije zes jaar heeft Gavere een grote stap voorwaarts gezet door oa. intensief in te zetten op een betere weginfrastructuur. De komende zes jaar moet de ingeslagen weg verder worden bewandeld. Centra Nu de hoofdas “Stationsstraat-Kasteeldreef-Molenstraat-Nijverheidsstraat-Kerkstraat” door de gemeente volledig is … Lees meer

Gewoon ondernemend doen

Met de vernieuwing van onze Markt is een opwaardering van ons Centrum in zicht. In het RUP (Ruimtelijke UitvoeringsPlan) van de markt is voorzien dat de nieuwbouwprojecten op het gelijkvloerse niveau handelszaken dienen te integreren. De eerste bouwwerken zijn reeds een feit. Dit zal ons centrum zuurstof geven. Jonge starters moeten hierin ondersteund worden.

Voor elk een thuisplek in Gavere

Uit een Studie van de Vlaamse Regering blijkt dat het aantal 80-plussers de voorbije jaren sterk is toegenomen en dat men verwacht dat het aantal 65 tot 79-jarigen tot 2030 zelfs een gemiddelde toename zal kennen van 37%! Inderdaad Vlaanderen vergrijst en verzilvert!Het project ‘Thuis in Gavere’ heeft de eerste steen gelegd voor een senioren-minnend Gavere. Het … Lees meer